Zarząd

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego  Lubaczów

Małgorzata Zdeb-Kwiatkowska    

prezes

Krzysztof Milo     

v-ce prezes

Maciej Patałuch

sekretarz

Kazimierz Wać

skarbnik

Zbigniew Buczko          

członek

Jan Argasiński            

członek

Jolanta Derżecka

członek

Edmund Nieckarz

członek

Tomasz Rozwód

członek

Andrzej Mindziak

członek

Dariusz Stec

członek

Dorota Bakalarczyk - Żyła

członek

Mieczysław Zadworny

członek

Skład Prezydium Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Lubaczów

Małgorzata Zdeb - Kwiatkowska              

przewodniczący

Krzysztof Milo  

wiceprzewodniczący

Kazimierz Wać

skarbnik

Maciej Patałuch

sekretarz

Zbigniew Buczko

członek

Jan Argasiński

członek

Komisja Rewizyjna Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Lubaczów

Mateusz Rawski

przewodniczący

Halina Wojtuch

członek

Roman Cichowski

członek